Welkom bij Jong Oud

Welkom op de website van de projectgroep tienerculturen.

Op deze website zult u onder andere informatie krijgen over de tienerculturen en senioren.

Op deze website kunt u onze verslagen van de vergaderingen lezen. In deze verslagen zult u kunnen lezen wat we precies doen en hoe we te werk gaan tijdens de projectgroepen.
Door deze verslagen kunt u alles als buitenstaander opvolgen & zien hoe ver we staan met ons project.

Met dit project willen we duidelijk maken dat de vooroordelen van de ouderen tegenover de jongeren niet helemaal kloppen daarom willen we de vooroordelen wegwerken en zodanig de kloof tussen de jongeren en senioren verkleinen.

Dit zullen we doen aan de hand van 2 aangename namiddagen. Deze twee namiddagen zijn gericht op de senioren.
Op die manier willen we de vooroordelen die senioren hebben weg werken.

Hierbij wensen wij u veel surfgenot op onze website van de volledige projectgroep Tienerculturen.

Stijn, Aaron, Orphee, Charida, Shanna, Roderic, Ijf, Arno, Kim & Gertjan.

tn_Sjoeltornooi.jpg
logo-katho.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License