Aaron Balcaen
13365597[1].jpg

Naam: Balcaen
Voornaam: Aaron
School: Katho Ipsoc
Klas: 1 BaSW b
Geboortedatum: 14/11/1991
E-mail: eb.ohtak.tneduts|neaclab.noraa#eb.ohtak.tneduts|neaclab.noraa
Project: Tienerculturen
Hobby: Voetbal

76997745[1].jpg

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

DE PAUW E., PLEYSIER S., VAN LOOY J.,BOURGONJON J., RUTTEN J., VANHOOVEN S., SOETAERT J., WYDOOGHE B., De Vlaamse game-industrie. Opgehaald van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek (viWTA): Klik hier voor de volledige publicatie ,BRUSSEL, 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License