Arno Hiele

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."1

Klik hier voor de volledige publicatie

Hallo,

ik ben Arno Hiele, op 15 mei 1990 zag ik het eerste levenslicht te Ieper. Daarnaast deel ik al 19 jaar het huis met mijn teergeliefde ouders in Proven.Mijn vrijetijdsbesteding bestaat hoofdzakelijk uit gamen, afspreken met vrienden, …

Net zoals mijn collega's volg ik de richting sociaal werk aan Katho Kortrijk. Ik koos voor deze opleiding omdat ik graag met mensen omga. Tevens wil ik graag de werking rond de maatschappij beter begrijpen, om dan later mijn eigen steentje bij te dragen.

In het begin van het jaar koos ik voor het project 'Tienerculturen'. Hierbij wordt van ons verwacht dat we de kloof tussen jong en oud wat gaan dichten. Daar de senioren vaak een sceptische houding aannemen tegenover jongeren, leek het me een leuke uitdaging om ze meer te betrekken bij de hedendaagse activiteiten van deze laatst genoemden. Dit zal gebeuren door middel van enkele gezellige themanamiddagen.

untitled.bmp
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License