Besluit Stijn

Persoonlijk besluit Stijn:

De opdracht omtrent de wiki werd ons enkele maanden terug voorgesteld. Het was van begin af aan zoeken hoe de wiki in elkaar zat. Dit lukte in de aanvang niet zo goed, maar naarmate de tijd vorderde lukte dit al beter. Volgens mij was het voor iedereen iets nieuws.
Om mijn wikicapaciteiten te verbeteren zou ik nog iets kritischer moeten zijn bij het zoeken naar informatie. Naast dit zal ik nog mijn uploadvaardigheden moeten bijstellen in verband met video- en ander beeldmateriaal.
Bij het maken van de wiki leerde ik tal van dingen bij zoals het veranderen van pagina’s, files uploaden , hyperlink toevoegen en honderd en één andere dingen. Ik denk dat dit een zeer goede opdracht is om u computervaardigheden bij te schaven.
Veel dingen zullen mij bijblijven. Ik dacht dat je met zo’n wiki niet zoveel zou kunnen doen, maar ik moet mijn mening hier duidelijk over herzien. Ik zal ook onthouden dat een wiki zeer handig is als start middel om een zeer mooie site uit te bouwen.
Volgens mij had ik enkele vaardigheden te kort om moeilijke taken uit te voeren, maar dit lukte dan met de nodige hulp van mede projectleden en leerkrachten.
Ik denk dat ik voldoende informatie vond in verband met ons project. Het was makkelijk informatie te vinden omtrent de ouderen en de jongeren. Ik vond zowel informatie op internet, in bibliotheken, tijdschriften,… We hadden misschien beter nog meer gezocht naar organisaties in verband met ons thema. Misschien was dit nog meer verrijkend geweest voor ons project.
Hierbij wil ik dan ook mijn mede-projectleden en de leerkrachten bedanken die mij hielpen als ik een vraag had in verband met onze wiki.

Stijn

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License