Bevraging

Uitnodiging

Beste bewoner van het gebied “De Drie Hofsteden”. Wij zijn eerstejaarsstudenten Sociaal Werk KATHO Kortrijk. Voor ons project hebben wij het thema tienerculturen gekozen. Ons doel aan het einde van dit project is de kloof tussen jongeren en senioren wat te dichten. We zouden uw hulp kunnen gebruiken om ons wat wegwijs te maken in de wereld van senioren. Daarvoor vragen wij enkele minuutjes van uw tijd om een bevraging van u af te nemen.

Aan de hand van deze bevraging zouden we eens willen toetsen wat jullie ervaring is met jongeren. Het zou ons een waar genoegen zijn dat jullie een deel kunnen uitmaken van ons project.

In de bijlage vindt u een antwoordstrookje om deel te nemen aan de bevraging.
Wij zouden vragen de strookjes binnen te brengen tegen Donderdag 10 december 2009, dit kan in onderstaande locaties:
• De Lokale bibliotheek
• Bij Annelies
• Of bij de wijkagent

Wij danken u bij voorbaat,
De groepsleden van tienerculturen.

Antwoordstrookje

NAAM:…………………………………………………………………………………………………

APPARTEMENTSBLOK:…………………………………………………………………………

HUISNUMMER:……………………………………………………………………………………

o Ja, Ik wens deel te nemen aan de bevraging.

o Neen, Ik wens NIET deel te nemen aan de bevraging.

Bevraging

• Wat denken jullie over jongeren?
• Wat denken jullie dat hun vrijetijdsbesteding is?
• Voelen jullie zich onveilig? Zo,ja verklaar u nader.
• Wat zou er kunnen veranderen in de relatie naar jongeren toe?
• Heb je al persoonlijke problemen gehad met jongeren?
• Stelling: Jongeren zijn klootjesvolk. Ga je hier mee akkoord?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License