Bibliografie

Bibliografie

Boeken:

AERTS J., BISSCHOP M., BRULS M., CLARYSSE J., COP D., DE LEEUW A, DERAECK G., DESADELEER A, DOCKX P., HEIP M., HERBOSCH V., HERMANS P., HERTECANT G., HEYVAERT D., JENNES G., LIOEN M., MAES J-M, MALYSSE A., MOENS A., PEETERS K., SCHOENMAKERS E., VAN CRIEKINGE A., VAN DE GINSTE M., VAN MELKBEKE L., VAN TRICHT F., VERHELLEN E. & WALRAVENS E. Jong geleerd is oud gedaan

ALLEGEART P. & VAN BOUCHAUTE B. Veer10 acht10, Leefwereld van jongeren. Leuven-Appeldoorn: Garant-uitgevers, 1999.

BLANKEN, G. Jeugdwerk in een supermarktcultuur. Schiedam: Kok Voorhoeve - Kampen. 1993

Breyne, P. (2000). een volwassen kijk op jongeren. Sint-Andries: Schoonbaert - groep Neptunus.

BUYSSEN H. Ideeën over ouderen: feiten tegenover mythen, Boom, 1983

CLAES, S. Te jong om oud te zijn? De kracht van ouderen in onze samenleving. Leuven: Davidfonds. 2008

CRAEYNEST P. De levensloop van de mens. Inleiding in de ontwikkelingspsychologie, Acco, Leuven, 1995. 211 p.

DECOCK, L. Dr. Ouderenzorg, Het geheugen bij ouderen. Diegem: Kluwer editorial. 2009

DE WITTE, H., HOOGHE, J., & WALGRAVE, L. Jongeren in Vlaanderen: Gemeten en Geteld, 12- tot 18-jarigen over hun leefwereld en toekomst. Leuven: Universitaire pers Leuven. 2000

DOOGHE G. & VANDEN BOER L. , De leefsituatie van bejaarden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Centrum voor bevolkings- en gezinsstudien, 1988.

GASTMANS, C., & Linus, V. Cirkels van zorg ethisch omgaan met ouderen. Leuven: Davidsfonds. 2006

HEYLEN L. en MORTELMANS D., ‘Trends in de sociale participatie en isolatie van ouderen’, Cantillon B., Van Den Bosch K. en Lefebure S. (red.), Ouderen in vlaanderen 1975-2005, Acco. 2007

LIGHTHART, G., & DE VOS C. Ouder worden nou en? Praktische gids voor gezond ouder worden. Amsterdam: Studio Boom. 1997

PENNINX K, Beeldvorming over ouder worden, NIZW, 1995.

VAN DE VEN L. Psychologie van het ouder worden. In: COOLSAET B. Homage. Van Halewyck, Leuven, 2007

VAN KEEP M., LIPS Gelukkig ouder worden, een uitdaging

ZANDBERGEN J., PENNIX Voor alle leeftijden, NIZW , 1996

Brochures:

Dienst gezondheidspromotie, ziekenzorg CM en KBG. Ouderen en depressie. (h)erkennen en begrijpen . België: Marc Justaert. 2005

KEYMOLEN, S. Jongeren en depressie. (H)erkennen en begrijpen . België: Mark Justaert. 2003

Eindwerken:

HELSEN Z., VAN ASSEL A. Groepswerk met ouderen ,Acco Leuven, Amersfoot, 1994

BOOM W., PECTERS H., VAES D., VAN DER AUWERA W., ECYKMANS L. & VAN GRUNDERBEECK S. Help ik wordt opgenomen

DE PREITERE, K. Jeugdcultuur en jeugdsubcultuur. Jeugdcultuur en jeugdsubcultuur. Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Katho. 1997

Websites:

BELGOPOCKET. (sd). Een initiatief van de Federale Overheid . Opgeroepen op november 25, 2009, van website van federale overheid: http://www.belgopocket.be/nl/030_List2_artikels_.php?ref=918&idBis=80

BLOG, V. (2006 , februari 4). Info over leeftijden van senioren. Opgeroepen op November 10, 2009, van website over senioren: http://www.vkblog.nl/blog/3118/Senioren

JEUGD OONDERZOEKS PLATFORM. (sd). Info over vrijetijdsbesteding jongeren. Opgeroepen op oktober 26, 2009, van website van jeugd onderzoeks platform: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/publicaties/vrijetijd.PDF

Ziekenhuis Sint-Maria Halle afdeling Cardiologie. (sd). over sclerose. Opgeroepen op december 2, 2009, van website van ziekenhuis Sint-maria Halle: http://www.croonenberghscardiologie.cardionet.be/Generic/servlet/Main.html;jsessionid=4B4C5E1CDB12584E5C411761F425859A?p_pageid=80642

gezondheid. (sd). info over gezondheidsproblemen. Opgeroepen op november 15, 2009, van website over gezondheid: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1245

Rijksvoorlichtingsdienst, Ministerie van algemene zaken. (sd). Info over ouderen en de maatschappij. Opgeroepen op december 1, 2009, van communicatieplein: http://www.communicatieplein.nl/

Steunpunt jeugd vzw. (2009, oktober 8). Jeugdinformatie. Opgeroepen op oktober 8, 2009, van steunpuntjeugd: Http://www.steunpuntjeugd.be

Studiedienst van de Vlaams Regering. (sd). info over der vrijetijdsbesteding van de ouderen. Opgeroepen op december 5, 2009, van webiste van studiedienst Vlaamse Regering: http://aps.vlaanderen.be/cbgs/repository/Vrijetijdentijdsbesteding.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License