Eindwerken

Charida

 • Alcohol en illegale drugs bij jongeren. : Ontwerp en uitvoering van themasessies over alcohol als onderdeel van psycho-educatie.
 • Fysiek geweld bij jongeren op school: fysiek geweld bij jongeren op de Deinse scholen in kaart gebracht
 • Jeugdwerk en Verkeersveiligheid: is een vorming over verkeersveiligheid noodzakelijk voor jongeren in het jeugdwerk? Kunnen we dit linken aan een rekrutering bij de politie?

Gertjan

 • Alcohol en drugs in de Chiro - De plaatselijke groepen onder de loep genomen.
 • Het opstarten van een drugsbeleid op maat van jeugdhuizen
 • Cultuurcentrum & jongeren een poging om de kloof te dichten.

Orphee

 • Depressies bij jongeren
 • Hoe denken jongeren over het JOC?: een onderzoek naar het beeld dat jongeren uit het derde jaar secundair onderwijs hebben over het Izegemse jongerenontmoetingscentrum
 • Verdwaald in je eigen hoofd. : Een verkennend onderzoek naar de achterliggende drijfveren van hulpverleners die werken met dementerenden.

Kim

 • Creatief met seniorendans : een smeltkroes van stijlen in woord en beeld
 • Zingeving en depressie: een correlatief onderzoek bij senioren
 • Betrokkenheid van senioren bij het buurtwerk

Stijn

 • Sociaal-cultureel werk voor en met senioren : op zoek naar een geschikt seniorenaanbod
 • Eenzaamheid bij senioren
 • Ouder worden in andere culturen : groepswerk met senioren in het dienstencentrum "De Zonnewijzer"

Aaron

 • De wilsbekwaamheid bij ouderen met dementie
 • Terugvalpreventie van alcoholgebruik bij ouderen: werkboek voor de therapeut
 • Home sweet home?: de beleving van ouderen bij een opname in een woon- en zorgcentrum

Arno

 • Mobiliteitsproblemen bij ouderen op het platteland: nood aan een goede mobiliteit om zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen
 • Alcohol en jongeren: alcoholpreventie in de eerste graad TSO
 • Het arbeidsproject gescreend: een hulpverlenersperspectief op de jongerenaanpak binnen het OCMW

Ijf

 • Een vormingspakket om te werken aan weerbaarheid bij jongeren binnen de Bijzondere Jeugdbijstand
 • Zelfdoding en depressie bij jongeren
 • Speel jezelf": de uitwerking van een sociale vaardigheidstraining

Shanna

 • Dubbeldiagnose bij jongeren: van verslavingszorg naar psychiatrie, en terug…
 • Antisociale jongeren op school: verkennend onderzoek in het BuSo ’Sterrebos Instituut’ aan de hand van zeven casussen
 • Vrijetijdsbesteding in Passage 9!: een poging om jongeren individueel te stimuleren

Roderic

 • Het concept integrale jeugdhulp
 • Methodische aspecten van educatief werk met jongeren in het museum
 • Opvang van kinderen en jongeren met een depressie op school
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License