Groen

Standpunt - Jongeren en kinderen

‘De jeugd van tegenwoordig’ vormt de samenleving van vandaag en van morgen. Dé jeugd bestaat trouwens niet. Er zijn ontelbare manieren waarop kinderen en jongeren hun plek vinden.
Kinderen willen ruimte om te spelen, jongeren om hun ding te doen, engagement op te nemen, creatief bezig te zijn.
Jongvolwassenen zoeken een plaats op de arbeidsmarkt.
Een jeugdbeleid vereist dus een aanpak op maat van de iedere leeftijd. Vele jongeren zijn de kritische stem in onze samenleving. Ze schieten in gang als het om onrecht en nieuwe ideeën gaat. Frisse ideeën voor een andere wereld.

Groen! wil een samenleving met ruimte voor kinderen en jongeren waarbij kinder- en jongerenrechten het uitgangspunt vormen. Daarom wil Groen! de invoering van een jeugdparagraaf voor elk beleidsdomein. Jongeren verdienen alle kansen en ruimte om vrij te bewegen, elkaar te ontmoeten, te ont-moeten.
Ruimte ook in het verkeer, voor creativiteit, voor inspraak.
Ruimte voor inspraak, op school, in de jeugdraad, maar ook b.v. via jeugdpeilingen. Die leveren cruciale informatie bij de heraanleg van straten, pleinen of parken, maar ook over bibliotheken op kindermaat. En met als kers op de taart stemrecht vanaf 16 jaar.
Steden en straten zijn vaak ingepikt door auto’s. De public space wordt adult space. Open ruimte of braakliggende terreinen die als ontmoetingsplek voor jongeren dienen, zijn schaars.
Daarom wil Groen! meer ruimte voor kinderen en jongeren om vrij te bewegen, in groene speelruimtes, maar ook op straat en in het verkeer, in steden en gemeenten op kindermaat. Ze verzetten zich tegen een reservaat-denken, waarbij kinderen alleen op afgebakende plekken mogen spelen.
Groen! wil ook ruimte om elkaar te ontmoeten: jeugdhuizen, bereikbare fuifruimtes, nachtbussen en één overkoepelende fuifvergunning zodat men niet van hot naar her moet hollen om een fuif te organiseren.
Ruimte om jezelf te zijn, want ook jongeren moéten steeds meer in onze prestatiegerichte maatschappij. Ze moeten zich steeds vroeger volwassen gedragen en al op heel jonge leeftijd heel prestatiegericht functioneren.

Stress bij kinderen en jongeren, depressies, verslavingen of zelfmoordcijfers zijn rode knipperlichten in onze doorholeconomie. Kinderen en jongeren hebben recht op hun jeugd, op tijd en vrije tijd. Ruimte ook voor creativiteit, met ateliers en repetitieruimte voor muziek of toneel. Ruimte voor werk, want jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ruimte voor jeugdwerk, want jeugdverenigingen en kinder- en jongerenwerkingen bieden jongeren een niet-commerciële ruimte om samen hun grenzen te verleggen.
Met extra aandacht voor diversiteit: zowel diversiteit in het reguliere jeugdwerk, als ondersteuning van het allochtone jeugdwerk. Wederzijds uitwisseling wordt daarbij bevorderd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License