Lijst Van Organisaties

Bijzondere Jeugdbijstand

Centrum Algemeen Welzijn

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

De gidsen/verkennersploeg van VVKSM

Dubbelpunt van Chirojeugd Vlaanderen

In Petto met vele jeugdadviseurs van Jongeren Advies Centrum

JAC Jongeren Advies Centrum

Jeugdraad voor de vlaamse gemeenschap

JIP Jongeren informatie punt

Jint Organisatie voor jongeren met eigen buitenlandse plannen

Jonge Wachten

Jongeren Aan Bod

KAJ Christelijke Arbeidersjongeren

Klasse voor jongeren

Kind en gezin

KLJ Katholieke Landelijke Jeugd

KSA Katholieke Studenten Actie

Ladda

Natuur 2000

OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Rode Valken

Steunpuntjeugd

VDAB Vlaams dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst speelpleinwerk

Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en vele plaatselijke jeugdhuizen

Virus

Werkwinkels

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License