Lijst Van Specialisten

Bateson Gregory
Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, visueel antropoloog

Baudelaire Charles Pierre
Frans dichter en kunstcriticus (in het kader van Jeugd: gedaan met de mythe)

Prof.dr. Beentjes Hans: Hij is een hoogleraar aan de KU Nijmegen, met name in de afdeling Communicatiewetenschappen. Tevens schreef hij het rapport De Kijkwijzer: Een classificatiesysteem voor audiovisuele media in opdracht van het NICAM in samenwerking met Peter Nikken

Beck Ulrich: Hij is zowel socioloog, psycholoog, filosoof en politicoloog. Hij heeft de Duitse nationaliteit. Ik kwam hem op het spoor door het lezen van mijn artikel. Hij is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van München en de London School of Economics.
Belangrijkste Werk: Beck, Ulrich (2005) Power in the Global Age. Cambridge: Polity Press.

Prof. Bushman Brad: Hij doceert op de universiteit van Michigan waar hij actief is op vlak van psychology, sociaal onderzoek en studies omtrent communicatie. Daarnaast houdt hij zich fanatiek bezig met oorzaken en gevolgen van de menselijke agressie.

Collins Robert: Hij heeft een engels boek geschreven omtrent ons onderwerp

Depaepe Marc:

Dimokritos Kavadias: Hij is professor aan de Universiteit in Antwerpen (departement: Sociologie)

Dyer Wayne: is een Amerikaans schrijver en psychotherapeut die verschillende zelf-hulp boeken heeft geschreven. Hij is tevens regelmatig te gast in Amerikaanse televisieprogramma's.
Film:
- The Shift - ambition to meaning – 2009
Boeken:
- Ik zweef door het leven - 10 geheimen voor kampioenen (voor kinderen) – 2007
- Het gaat om de binnenkant - 10 geheimen over geld en overvloed (voor kinderen) - 2009

Elchardus Mark: Hij is een Vlaamse hoogleraar sociologie aan de universiteit van Brussel. Hij is voorzitter van het “Fonds P&V” tegen de uitsluiting van jongeren.
Belangrijkste werk: ELCHARDUS, M., De Vlaamse sociaaldemocratie en de vreemden : 1987-2009. In: Samenleving en politiek, 2009, 09, 09: 49-60.

Geldof Dirk: Hij is een socioloog aan de universiteit van Antwerpen. Hij is ook een gastprofessor aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Naast dit is hij ook politiek actief bij de partij Groen!.
Belangrijkste werk:Onzekerheid. GELDOF, D., Over leven in de risicomaatschappij (oktober 2008) (boek)

Prof. Dr. Giesecke Herman
Duitse pedagoog

Gordon Thomas: Was een Amerikaans klinische psycholoog.
Boeken:
- De Gordon Methode - Bewust omgaan met kinderen. De manier van samenwerken en communiceren in het onderwijs. (herziene editie, Tirion, 2005)

Mailer Norman
Amerikaans schrijver en journalist

Maslow Abraham: Was een Amerikaans klinische psycholoog
Boeken
- ABRAHAM MASLOW, Motivatie en persoonlijkheid, Lemniscaat Rotterdam 1974, p.44-49

Dr. Nikken Peter: Hij studeerde af als psycholoog en houdt zich tegenwoordig bezig op het gebied van jeugd en media. In 2007 schreef hij omtrent dit thema een boek met de titel Mediageweld en kinderen.

Pelleriaux Koen: Hij is een Belgische onderzoeker. Daarnaast is hij ook verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit in Brussel.

Verhellen Eugeen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License