N Va

Senioren Actie Plan

 • Inspraak voor senioren via het oprichten van een seniorenraad (als die er nog niet is), die uiteraard daadwerkelijk betrokken wordt bij het beleid en advies kan uitbrengen de beleidsmakers.
 • één coördinerende schepen voor het seniorenbeleid.
 • Invoering van een “seniorentoets” voor beleidsbeslissingen
 • Investeren in ruimte voor senioren en in de ondersteuning van het verenigingsleven voor senioren (oa ifv educatie).
 • Een premiestelsel invoeren voor de aanpassing van woningen aan de behoeften van senioren.
 • Promoten van kangoeroewonen en andere nieuwe woonvormen als meegroeihuizen en duplexwonen.
 • Werken rond vereenzaming van senioren, minstens in kaart brengen van kwetsbare mensen ifv van bijzondere dienstverlening bijvoorbeeld bij hittegolf of strenge winter.
 • De invoering van een mobiele ambtenaar om aan huis administratieve verplichtingen af te handelen.
 • Aandacht voor senioren bij de inrichting van het openbaar domein, in het bijzonder ifv de mobiliteit voor zwakke weggebruikers.
 • Aanstelling en opleiding van wijkagenten ifv de specifieke situatie van senioren.
 • Samenbrengen van alle actoren die zich in de gemeente bezighouden met zorg en huisvesting voor senioren (vb OCMW, private VZW’s, commerciële partners) met oog op coördinatie ifv van een optimale dekking van al de behoeften tegen een betaalbare prijs; toekomstbeeld van woon- en zorgcentra die thuiszorg coördineren, serviceflats aanbieden, dag- en kortverblijven, rusthuisbedden en ten slotte RVT-bedden.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License