Onze Doelstellingen

Wat willen we bereiken ?
- Kloofverkleining tussen jongeren & senioren doormiddel van enkele leuke namiddagen te organiseren. We willen ook de vooroordelen wat wegwerken bij de senioren zodat ze zich weer wat veiliger kunnen voelen in hun buurt.

Wie zijn erbij betrokken?
- Alle mensen die betrokken zijn op de hoogte houden van alles die we voorbereiden.
- Thorin
- Jac
- School
- Bejaardentehuis
- Dagcentrums
- Wij ( WIKI)
- Dhr. Nuyttens
- Katho Kortrijk
- Bledy

Waar gaan we het doen?
- We weten nog niet waar we onze namiddagen zullen geven. Dit bespreken we nog met Thorin, om te zien waar we het best onze activiteiten organiseren.

Wanneer gebeurt het?
- De exacte datums staan nog niet vast, maar ze zullen ongeveer op het einde van het academiejaar plaatsvinden. Dit zullen we ook nog bespreken met Thorin.

Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
- Dat de mensen zich amuseren tijdens deze namiddag.
- Dat de mensen een ander zicht krijgen op de jongeren.
- Dat ze zich terug veilig voelen in hun woonomgeving.

Waarom willen we dat doel bereiken?
- Omdat de senioren zich niet meer veilig voelen wanneer ze op straat komen doordat jongeren daar rondhangen. De senioren hebben hierover geen goed gevoel, want ze hebben namelijk veel te veel vooroordelen en daar willen wij verandering in brengen.

Hoeveel gaan we doen?
- We zullen contact leggen met de senioren zodanig dat deze onze gezichten wat kennen en meer open staan voor onze activiteiten en onze bedoeling. Daarna organiseren we twee contactnamiddagen met de senioren, waarin we prettige activiteiten willen combineren met de leefwereld van jongeren zodanig dat de senioren wat meer weten over de jongeren van nu.

Wat is er af, als het af is?
- Wanneer de dichtst betrokkenen tevreden zijn over de namiddagen. Wij hopen dat na onze namiddagen de senioren zich terug veilig kunnen voelen en een ander beeld hebben over jongeren.

Kunnen we ons resultaat meten?
- Het zal pas duidelijk zijn wanneer de themanamiddagen achter de rug zijn. We kunnen eventueel na de activiteiten eens aan de senioren vragen of hun beeld over jongeren al dan niet veranderd is.
- We kunnen ook na de namiddagen kijken of de senioren terug buiten durven te komen. Dan kunnen we met een glimlach terugkijken op wat we georganiseerd hebben.

Is er een draagvlak voor wat we doen?
- Ja, Thorin, we kunnen er altijd bij terecht wanneer er vragen zijn. Ook bij de heer Nuyttens kunnen we terecht met vragen en problemen in verband met de opdracht.

Is het in overeenstemming met de opdracht en de visie van de organisatie?
- Dat kunnen we nog niet weten aangezien we nog niet aan de activiteiten zelf toe zijn. Voorlopig zijn we eerst nog alles aan het verkennen en info aan het verzamelen.

Staat iedereen van de projectgroep achter het voorstel?
- Iedereen is bereid om mee te werken en vindt de opdracht eigenlijk wel belangrijk, want tenslotte volgen wij allemaal sociaal werk. Met de nodige inzet en samenwerking zal dit lukken.

Kunnen we de doelgroep warm maken voor ons voorstel?
- Ja, door contact te leggen met de mensen zelf. Nadat we onze namiddagen hebben uitgewerkt kunnen we onze doelgroep dan informeren door middel van folders, affiches, …

Is het doel haalbaar?
- Met de nodige inzet en samenwerking zal het zeker lukken.

Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare instellingen?
- Dit zullen we nog bespreken met Thorin welke diensten handig zijn om mee samen te werken om ons te helpen in onze opdracht.

Zijn de doelstellingen voldoende uitdagend?
- Ja, voor ons is het een hele uitdaging om de vooroordelen van de senioren weg te werken omtrent de jongeren. Naast dit is het ook een uitdaging de senioren aangename namiddagen te bezorgen.

Houdt de doelstelling rekening met de dagelijkse praktijk en onverwachte gebeurtenissen?
- Ja, wij willen de senioren duidelijk maken dat de jongeren eigenlijk niet slecht zijn en dat ze geen vooroordelen zijn.

Wanneer beginnen we met de activiteiten?
- De voorbereidingen van de activiteiten zullen beginnen na de kerstvakantie. De datum van de activiteiten zal nog verder moeten worden besproken met Thorin.

Wanneer is het doel bereikt?
- Wanneer we na de activiteiten zien dat de vooroordelen bij de senioren weg zijn en dat ze zich terug veilig voelen in hun leefomgeving.

Hebben we een concrete einddatum?
- Dit valt in januari nog verder te bespreken met Thorin. De uiterste datum zal juni zijn want later volgen de examens en dan moet de opdracht
reeds af zijn.

Houden we voldoende rekening met de organisatiekalender van het academiejaar?
- Neen, we hebben daar nog niet veel rekening meegehouden. In het vervolg zullen we er meer aandacht moeten aan besteden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License