Open Vld

Sociale Zaken en Welzijn

Geen enkele samenleving kan welvarend genoemd worden wanneer een aanzienlijk aantal van haar burgers in armoede leven, ziek zijn of minder middelen hebben om een volwaardige toekomst uit te bouwen. Open Vld ziet het dan ook als een kerntaak van de overheid om kansen te geven aan iedereen. Dat betekent dus het uitbouwen en verankeren van een sterke en brede sociale zekerheid. Om resultaten te boeken moet men dan wel afstand nemen van het beleid dat mensen afhankelijk maakt en louter monetaire ondersteuning biedt. Er moet echt geïnvesteerd worden in mensen, en de talenten die ieder individu bezit.

Een dergelijk systeem moet mensen toelaten om bestaanszeker te zijn, een job te vinden, voor zichzelf in te staan en vooruitgang te boeken in plaats van mensen te betuttelen of afhankelijk te maken. Een sociale zekerheid moet de mensen ondersteunen die hulp behoeven, maar tegelijk alle mensen maximale kansen bieden op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Bron: Open Vld. (sd). Sociale zaken en welzijn. Opgeroepen op December 16, 2009, van Open Vld: http://www.openvld.be/?type=themas&id=58

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License