Organisaties Omtrent Tienerculturen

- JAC: Jongeren Advies Centrum
- t' Groenspoor
- JOC: Jongeren Ontmoetingscentrum
In het JOC kan je veel meer doen dan lokalen of zalen huren en je vrienden ontmoeten. Er zijn ook een groot deel van de medewerkers van Team Jeugd. Je kunt er dus ook terecht met vragen over ondersteuning voor jeugd en jeugdverenigingen. In het JOC worden ook de meeste activiteiten van Team Jeugd georganiseerd. Hier vindt ook de meetingpoint van de jeugdraad plaats.

- Ladda
- Steun punt Jeugd
- JIP: Jongeren Informatie Punt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License