Pvda

PVDA ==> Link

recht op brugpensioen=werk voor jongeren

Waarom oudere werknemers langer laten werken, terwijl zoveel jongeren een vaste job zoeken? De PVDA wil werknemers boven de 55 jaar het recht geven om op brugpensioen te gaan. Met verplichte vervanging door een jongere.

Het Generatiepact, dat door de regering Verhofstadt werd ingevoerd, is een miskleun van formaat. Terwijl zoveel jonge interimmers door de economische crisis geen werk meer hebben, moeten oudere werknemers langer aan de slag blijven. De vereisten voor brugpensioen werden opgetrokken: 60 jaar zijn en een loopbaan hebben van 35 jaar. Werknemers die in het kader van een bedrijfsherstructurering op brugpensioen kunnen gaan, moeten tot hun 58 jaar beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt en blijven solliciteren. In plaats van de jobs aan de jongeren te laten.

De PVDA wil het herstel van het brugpensioen. Wie 55 jaar is, moet het recht krijgen – geen verplichting – om op brugpensioen te gaan. Met verplichte vervanging door een jongere. Op die manier kunnen oudere werknemers genieten van een welverdiend pensioen, terwijl jongere werknemers kansen krijgen. Zonder job kun je niet aan een toekomst bouwen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License