Slp

Jeugdwerkloosheid

Bedrijven die weten dat een werknemer op korte termijn op pensioen gaat of van job zal veranderen, moeten tot zes maanden voor diens vertrek een jonge werkloze in dienst kunnen nemen. Bij dergelijke ‘inloopbanen’ geniet de jongere zijn werkloosheidsuitkering, een extra onkostenvergoeding van het bedrijf en een opleiding door de jobverlater. Na de opleiding en een positieve evaluatie neemt de jongere de functie van de vertrekkende werknemer over. Zo wordt het gebrek aan ervaring letterlijk weggewerkt en versterkt de jongere zijn positie op de arbeidsmarkt.

Site SLP

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License