Sp A

Jongeren sterker maken op jobmarkt

SP.A wil jongeren sneller aan een eerste job helpen. Vooral jongeren hebben het lastig door de crisis: de jeugdwerkloosheid stijgt. Na hun schoolloopbaan moeten zij de experts zijn.

SP.A wilt dat de jongeren al op de schoolbanken meer praktische ervaring en expertise krijgen. De sociale partners en de onderwijsverantwoordelijkheden hebben afgesproken voor jaarlijks ongeveer 75.000 stageplaatsen te voorzien. Dit is voor de schoolverlaters. Zodat ze beter gewapend zullen zijn op hun eerste sollicitatie.

Expert worden, dat begint op school. Iedereen heeft recht op een succesvolle schoolloopbaan. “Maar sommige kinderen moeten extra moeite doen om succes te boeken.

"Dankzij Frank Vandenbroucke krijgen scholen voortaan middelen volgens de noden van hun leerlingen. En niet meer volgens het net waartoe ze behoren. Dat is een revolutie, maar echt gelijke onderwijskansen vragen nog heel wat werk.”

Orphee D'Haese

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License