Tijdschriften

Titels tijdschriften:

Jongeren:

 • Enter magazine
 • Eos Magazine
 • Hogere versnelling in strijd tegen analfabetisme
 • Jeugd en co
 • Jong, niet gek, wel straf
 • Klasse
 • Mijn rechten in de jeugdhulp
 • Prestaties van de leerlingen van buitenlandse herkomst in België volgens de PISA-studie
 • Slaagkansen van allochtone jongeren in het Vlaamse onderwijs
 • 'tzitemzo in de integrale jeugdhulp

Senioren

 • Dementie
 • Het conventioneel brugpensioen
 • TerZake
 • Zorg voor ouderen
 • Geron
 • Testaankoop

Referentie artikels

Arno

 • KUPERS P. & DELTENRE E. Levenskwaliteit. ‘Wat verlangen de senioren?’ In: Testaankoop, jg.51, nr. 518, 2008.
 • VANDEN BOER L.’ Ouder worden in Vlaanderen: feiten en cijfers.’ In: Geron, jg.9, nr.1, 2007.

Stijn

 • BRAL, L. Maatschappelijke en politieke betrokkenheid van senioren. Terzake , 6-10.2008
 • VAN DORP, M. Familie en vrienden als hulptroepen. Jeugd en Co , 8-11. 2008

Aaron

 • DORP,M.V. Les over suikerooms, moneyboys en lovergirls. JeugdenCo ,20-21. 2008
 • KOOIJMAN,H. Tussen steunen en straffen JeugdenCo ,24-25. 2008

Ijf

 • CANNOOT, V. Allochtone ouderen in beeld. TerZake , 30-32. 2007
 • KOOIJMAN, H. Wat Kamerlid Tofik Dibi allemaal wil met de jeugdzorg. JeugdenCo , 18-19. 2008.

Charida

 • HOPMAN, M. Jong blijven. Psychologie Magazine ,44-49. 2005/april
 • VERDONCK, D. Kinderen- en jongerenparticipatie: over houdingen en verhoudingen Terzake, 4-7. 2001

Shanna

 • WILLAERT, D., CANNOOT, V., LEYE, M. Sociaal-artistieke projecten brengen mensen bij elkaar terzake ,5-14. 2006
 • BRAL, L. Ouderen en participatie Terzake, 6-10. 2008

Gertjan

 • ANDREE, A. (2008). Hulpverleners nmoeten de couleur locale van de school aannemen. Jongeren en co , 20-21.
 • VAN DORP, M. (2008). De zwerfjongeren bestaan niet. Jeugd en co , 16-17.

Orphee

 • GEVAERT, V. , SEYS, B., DECROOS, T., Inspelen op noden van ouderen Terzake , 31-38. 2008
 • CANNOOT, V., VANDERSTEDE, W., LAUWERS, H., Jeugd(werk)beleidsplannen Terzake, 23-32. 2006

Kim

 • BOSMA, M. Verwaterde campussen: moeilijkste jongeren worden nauwelijks bereikt Jeugd en Co, 22-23. 2009
 • KLOOSTERBOER, J., BAKKER, M. Geweld ervaren kan leiden tot geweld plegen: gevolgen van huiselijk geweld Jeugd en Co, 27-35. 2009
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License