Vlaams Belang

Jeugdbeleid

De gemeentelijke preventiedienst moet zich bezighouden met de aanpak van spijbelen, vandalisme, bendevorming en met de preventie van druggebruik. Subsidiƫring van jeugdverenigingen moet objectief gebeuren. Een volwaardig jeugdbeleid moet ook aandacht hebben voor de jongerenwerkloosheid. De samenwerking tussen OCMW en VDAB moet verbeteren. Gemeentelijke jeugdcentra moeten worden uitgebouwd. Gemeenten dienen hun jeugdraden beter te ondersteunen en de samenstelling van de jeugdraden moet objectief verlopen. In overeenkomst met de cultuurpactwet moeten alle jeugdbewegingen en jongerenorganisaties - van welke ideologische strekking ook - vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad. De traditionele jeugdbewegingen verdienen gemeentelijke overheidssteun. Inzake feest- en fuifruimte moet de toepassing van de wetgeving duidelijker zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License